Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Občanská 1115/16, 710 00 Slezská Ostrava
tel.: 596 242 183-6, 596 242 232, 596 242 304
e-mail: info@akvos.cz

Ukázat na mapě

Úvodem

Advokátní kancelář Pyšný, Srba & Partneři v.o.s. byla založena v roce 1990 JUDr. Petrem Pyšným a Mgr. Tomášem Weberem a od počátku se téměř výlučně věnovala hospodářskému a následně obchodnímu právu. V roce 1996 přešla advokátní kancelář z právní formy sdružení bez právní subjektivity na právní formu veřejné obchodní společnosti s názvem Advokátní kancelář Pyšný, Weber & Partneři, v.o.s. V současné době působí v kanceláři celkem 8 osob s právnickým vzděláním: 4 společníci, 3 spolupracující advokáti a 1 advokátní koncipient.

Kancelář zajišťuje poskytování právních služeb ve všech oblastech práva, specializuje na poskytování právních služeb v oblasti obchodního práva, finančního, správního a municipálního práva, a to zejména na základě dlouhodobých smluv o poskytování právních služeb. Zastupuje subjekty působící převážně v oblastech veřejné správy různých stupňů, v oblasti potravinářství, stavebnictví, IT, dopravy, financí, zdravotnictví, investiční výstavby, realitní činnosti, provádění veřejných dražeb, biotechnologií, zemědělství, opravárenství a službách. Naši dlouholetí klienti zaujímají významné místo na daných trzích jak v regionu, tak mnozí z nich na území České republiky i Evropské unie.

Rozsah kvality, včasnost a rychlost poskytovaných právních služeb je dle našeho přesvědčení, garantován možností týmové spolupráce, zejména pak možností vytváření odborných týmů ad hoc, a to i za účasti externích spolupracovníků, což umožňuje vícestupňovou analýzu řešeného problému a vyhodnocení nejoptimálnějšího řešení problému, čímž se minimalizuje možnost přijetí chybného řešení, či chybných kroků při jeho nalézání. Advokátní kancelář má sídlo ve Slezské Ostravě, Občanská 16, vzdálené cca tři minuty jízdy autem od centra Ostravy. Kancelář disponuje vlastními parkovacími plochami. 
© 2019 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign